Ekopanel

Ekopanel je stavební deska z lisované slámy obalená reciklovaným papírem. Mezi přední vlastnosti ekopanelů patří především akumulace tepla, která výrazně snižuje náklady na vytápění, a proto jsou ekopanely vhodné do realizací především energeticky úsporných domů a půdních rekonsrukcí, jsou atraktivní především pro ekologicky i ekonomicky smýšlejícího investora. 

http://www.ekopanelypro.cz